Historia pierwszej siedziby Kancelarii BKM
Począwszy od 2007 roku siedziba Kancelarii BKM mieściła się w śródmieściu Katowic, w zabytkowym domu dr Wędlikowskiego przy zbiegu ulic PCK i Marii Skłodowskiej – Curie pod numerem 10, pochodzącym z 1939 roku, jednym z 16 budynków wybranych przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach do Szlaku Moderny Katowickiej (elewację budynku charakteryzuje dominujący biały kolor, uzupełniony w filarach międzyokiennych czarnym, tworząc charakterystyczne pasy). Budynek został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/162/05.

Historia aktualnej siedziby Kancelarii BKM
W 2014 roku BKM przeniosła siedzibę nieopodal domu dr Wędlikowskiego, do budynku położonego przy ul. PCK 6, zaprojektowanego przez jednego z najznakomitszych architektów epoki modernizmu Karola Juliana Schayera, dla adwokata Wojciecha Żytomirskiego. Budynek powstawał w latach 1935 – 1938. Podobnie jak dom przy PCK 10, budynek przy ul. PCK 6 należy do grona 16 budynków będących najcenniejszymi przykładami katowickiej moderny w ścisłym centrum Katowic – Szlaku Moderny Katowickiej. Dom przy ul. PCK 6 posiadał szereg ciekawych, czasem nowatorskich jak na tamte czasy rozwiązań – budynek m.in. był jednym z pierwszych obiektów wielorodzinnych w Katowicach w okresie międzywojennym, w którym zastosowano ideę ogrodów zimowych. Otrzymał tytuł mistera polskiego budownictwa w 1938 r.