Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Bagier-Kowalik, Mączka i Wspólnicy (BKM) została założona w 2006 roku w Katowicach.

Tworząc zespół doświadczonych prawników, specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach prawa, zapewniamy efektywną obsługę w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego, a naszym podstawowym celem jest obsługa przedsiębiorców i doradztwo z dziedzin prawa gospodarczego.  W ramach świadczonych usług współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi rewidentami oraz tłumaczami przysięgłymi.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kancelariach prawnych pozwoliło nam wypracować model współpracy z klientami bazujący na zaufaniu, oparty na indywidualnym podejściu do każdego powierzonego nam problemu i znajomości obszarów działania naszych Klientów.

Klientami Kancelarii są przede wszystkim przedsiębiorcy; do grona klientów BKM należą spółki Skarbu Państwa, w tym, działające w dziedzinie obronności, w których uprawnienia właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Minister Obrony Narodowej, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, spółki z portfela Agencji Rozwoju Przemysłu, grupy kapitałowe, spółki inwestorów zagranicznych, podmioty z branży budowlanej i deweloperskiej, spółki z sektora energetycznego, podmioty działające w dziedzinie transportu i logistyki, podmioty działające w branży medycznej w tym wykonujące działalność leczniczą, firmy handlowe, duże rynki zbytu, zakłady produkcyjne, oraz drobni przedsiębiorcy, a także jednostki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  Zaufały nam m.in.: spółki z sektora obronnego i branży zbrojeniowej, podmioty z sektora górnictwa kamiennego i hutnictwa, oraz z branży budowlanej, transportowej i kolejowej.

Świadczymy usługi prawne dla jednostek z sektora finansów publicznych. Doradzamy także klientom indywidualnym, zarówno obywatelom Polskim jak i obywatelom państw obcych. Pomoc prawną świadczymy w języku polskim oraz angielskim.

Reprezentujemy w sporach sądowych, występujemy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, włącznie z Sądem Najwyższym, przed organami i sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi.

Stosujemy elastyczne formy rozliczania naszego wynagrodzenia. Obok stawek godzinowych, stosujemy alternatywne metody rozliczania wynagrodzenia: z premią za sukces i ryczałt.