Bagier Kowalik Mączka i Wspólnicy
spółka komandytowa

ul. PCK 6/3 40-057 Katowice

tel./fax 00 48 32 25 11 690/ 985
e-mail: sekretariat@bkmiw.pl

Zgoda na przetwarzanie danych do formularza kontaktowego:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu (jeżeli został podany), wskazanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
Zgadzam się i zapoznałem się z klauzulą informacyjną