Bagier Kowalik Mączka i Wspólnicy
spółka komandytowa

ul. PCK 6/3 40-057 Katowice

tel./fax 00 48 32 25 11 690/ 985
e-mail: sekretariat@bkmiw.pl