Jakub Kowalik

Adwokat. Współzałożyciel Kancelarii BKM. Wspólnik, komplementariusz.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, w 2005 roku uzyskał uprawnienia zawodowe adwokata. Doświadczenie zawodowe zdobywał aplikując w wiodących kancelariach.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek, prawie gospodarczym i handlowym oraz w prawie karnym i rodzinnym. Doradza zarządom i radom nadzorczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży górniczo- hutniczej, budowlanej, transportowej i kolejowej, zbrojeniowej, medycznej. Zasiada w radach nadzorczych spółek prawa handlowego oraz fundacji. Prowadzi procesy sądowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, występuje jako obrońca w sprawach karnych i karnych gospodarczych.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesów restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego oraz wieloletnią praktykę w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w tym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których uprawnienia właścicielskie wykonywał Minister Obrony Narodowej. Świadczy także pomoc prawną na rzecz jednostek oświatowych oraz fundacji.

Posiada poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zastrzeżone.

Włada językiem angielskim.

e-mail: j.kowalik@bkmiw.pl