Katarzyna Giemza

Radca prawny. Współzałożyciel kancelarii BKM, od 2006 r. – komandytariusz i prokurent, a od 2015 roku – komplementariusz w kancelarii „Bagier Kowalik Mączka i Wspólnicy” Spółka komandytowa w Katowicach.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2003 roku. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, w 2011 roku uzyskała uprawnienia zawodowe radcy prawnego.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego (w tym emitentów uczestniczących w publicznym obrocie papierami wartościowymi), jak i przedsiębiorców indywidualnych, a także spółdzielni mieszkaniowych. Zajmuje się również obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych, w tym uczestniczy w przygotowaniu postępowań z zakresu udzielania zamówień publicznych. Do szczególnych obszarów jej zainteresowań należy prawo gospodarcze i cywilne, prawo spółek, prawo umów handlowych, zamówienia publiczne, prawo pracy, prowadzenie sporów sądowych oraz windykacja należności na etapie sądowym i egzekucyjnym.

Posiada poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zastrzeżone.

Włada językiem angielskim.

e-mail: k.giemza@bkmiw.pl