Mirella Bagier – Kowalik

Radca prawny, współzałożyciel kancelarii BKM. Wspólnik, komplementariusz.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2005 roku wraz ze zdaniem egzaminu radcowskiego uzyskała uprawnienia zawodowe i została wpisana na listę radców prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie umów, prawie pracy, prawie nieruchomości i prawie geologicznym i górniczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki szkód górniczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z sektora górnictwa węgla kamiennego. Prowadzi procesy w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy oraz występuje w postępowaniach administracyjnych przed organami i sądami administracyjnymi. Posiada także doświadczenie w obsłudze prawnej spółek Skarbu Państwa. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień prawnych dotyczących nieruchomości; doradza fundacjom, jednostkom oświatowym oraz wspólnotom mieszkaniowym. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców we wszystkich aspektach prawa handlowego i gospodarczego, prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych.

W ramach działalności Pro bono, na bieżąco wspiera wiedzą i doświadczeniem jednostkę oświatową – niepubliczną specjalną szkołę podstawową, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej oraz fundację posiadającą status OPP, w której jest członkiem jej rady.

Posiada poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zastrzeżone.

Włada językiem angielskim.

e-mail: m.bagier-kowalik@bkmiw.pl