Tomasz Mączka

Radca prawny, współzałożyciel Kancelarii BKM. Wspólnik, komplementariusz.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2007 r. zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim. Wybierany do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i handlowym. Posiada wieloletnia praktykę w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w tym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których uprawnienia właścicielskie wykonywał Minister Obrony Narodowej.

Prowadzi bieżącą obsługę klientów w obszarze różnorodnych spraw związanych z funkcjonowaniem umów handlowych oraz doradza przy szeregu transakcji na rynku nieruchomości. Do obszaru jego specjalności należą także procesy sądowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Posiada poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zastrzeżone.

Włada językiem angielskim.

e-mail: t.maczka@bkmiw.pl