Wojciech Wierzbicki

Adwokat. Współpracownik Kancelarii BKM, od 2015 r. komandytariusz.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie studiów odbył trzymiesięczną praktykę w jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych w Londynie w ramach programu UE- Leonardo da Vinci. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym; w 2009 roku uzyskał uprawnienia zawodowe adwokata. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z wiodących kancelarii prawnych w Polsce oraz we współpracy z kancelariami ze Śląska.

Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym, występując w szeregu procesów w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami na terenie całego kraju, w tym przed Sądem Najwyższym. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców wspierając Klientów przy negocjowaniu i zawieraniu umów handlowych, szacowaniu i minimalizowaniu ryzyka przy inwestycjach infrastrukturalnych oraz zabezpieczania i windykacji należności. Występuje również w sprawach rodzinnych i karnych, w tym jako obrońca albo oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych gospodarczych.

Włada biegle językiem angielskim.

e-mail: w.wierzbicki@bkmiw.pl