Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Oferujemy usługi doradztwa prawnego w obszarach związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w zakresie prawa handlowego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa cywilnego, oraz prawa pracy. Świadczymy kompleksowe usługi związane z zakładaniem, rejestrowaniem, łączeniem, podziałem oraz likwidacją spółek kapitałowych i spółek osobowych. Doradzamy w zakresie działalności i likwidacji oddziałów podmiotów zagranicznych.

Kancelaria oferuje ponadto pomoc prawną w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych: zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów.

Posiadamy bogate doświadczenie z zakresu:

  • przygotowywania kontraktów menedżerskich i innych aktów stanowiących podstawę zatrudnienia z członkami władz podmiotów gospodarczych
  • dokonywania zmian statutów i umów spółek, w tym w ramach podwyższenia lub obniżenia kapitałów zakładowych oraz związanych z tym czynności rejestracyjnych
  • przygotowywania dokumentacji dotyczącej umarzania, zastawiania i obrotu udziałami oraz akcjami
  • reprezentacji w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
  • opracowywania projektów statutów, umów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
  • reprezentowania Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, w tym w postępowaniach o uchylenie lub unieważnienie uchwał organów spółek kapitałowych