Kancelaria doradza Klientom w zakresie poszczególnych zagadnień związanych z prawem ochrony konkurencji, w celu zapewnienia Klientom możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługi kancelarii w powyższym zakresie koncentrują się na:

  • opracowywaniu opinii prawnych w kwestiach związanych z kwalifikacją postanowień umów jako zakazanych praktyk ograniczających konkurencję
  • pomocy prawnej w zakresie analizy planowanych transakcji pod kątem istnienia obowiązku ich zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • reprezentacji klientów przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów