Usługi Kancelarii z zakresu prawa bankowego obejmują:

  • kompleksową obsługę procesów związanych z restrukturyzacją finansową oraz organizacyjno-prawną przedsiębiorców
  • negocjowanie warunków umów kredytowych oraz innych umów związanych z finansowaniem przedsiębiorców
  • udział w postępowaniach egzekucyjnych
  • pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych
  • przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego