Usługi Kancelarii z zakresu prawa budowlanego obejmują:

  • obsługę prawną procesu budowlanego, przygotowywanie umów o roboty budowlane z uwzględnieniem ich funkcjonowania, charakteru i różnych wariantów konstrukcyjnych, obsługę prawną wieloletnich kontraktów budowlanych
  • pomoc i reprezentację w celu uzyskania wymaganych prawem koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej związanych z procesem budowlanym, w tym pomoc prawną w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego
  • udział w negocjacjach.