Do grona prawników kancelarii BKM należą adwokaci posiadający wieloletnie doświadczenie w obronie przedsiębiorców oraz członków organów spółek którym postawiono zarzuty popełnienia przestępstw gospodarczych, skarbowych czy korporacyjnych.  Obok doświadczenia w prowadzeniu spraw karnych i karnych skarbowych posiadamy szeroką wiedzę na temat obszarów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, co pozwala nam na kompleksową analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej.

Kancelaria BKM reprezentuje klientów we wszelkich etapach postępowania karnego (postępowania przygotowawcze, sprawy aresztowe, postępowania sądowe) w sprawach dotyczących m.in. zarzutów łapownictwa, korupcji gospodarczej, wyłudzeń, prania brudnych pieniędzy, malwersacji, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, wyłudzeń podatkowych, zarzutów wyrządzenia spółce szkody poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, zarzutów związanych z działaniem na szkodę wierzycieli.

Zajmujemy się również prowadzeniem zastępstwa procesowego przedsiębiorców popierających oskarżenie wnoszone w sprawach karnych przez oskarżyciela publicznego.