Usługi kancelarii w zakresie prawa medycznego obejmują:

  • reprezentowanie w sporach wynikających z tzw. szkód medycznych
    w stosunku do szpitala i/lub ubezpieczyciela szpitala, w tym reprezentowanie w postępowaniu sądowym (proces) i prowadzenie negocjacji (postępowanie pozasądowe)
  • obsługę prawną procesów tworzenia placówek opieki zdrowotnej
  • pomoc prawną w zakresie prowadzenia badań naukowych
  • obsługę prawną grupowych praktyk lekarskich