Usługi Kancelarii z zakresu prawa nieruchomości obejmują:

  • pomoc dotyczącą procesu nabycia nieruchomości, badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, przygotowywanie umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości
  • przygotowywanie umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym korzystaniem z nieruchomości, ustanowieniem hipoteki i innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, sporządzanie umów najmu, dzierżawy, użytkowania
  • udział  w negocjacjach, w tym również z bankami
  • reprezentowanie w zakresie sporów dotyczących nieruchomości
  • reprezentowanie przed organami administracji, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym