Usługi Kancelarii w zakresie prawa podatkowego i celnego obejmują:

  • opracowywanie wniosków dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego
  • reprezentację w trakcie kontroli prowadzonej przez organy podatkowe
  • reprezentację w postępowaniach podatkowych oraz celnych przed organami administracji, a także w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym