Kancelaria zajmuje się doradztwem z zakresu prawa zobowiązań, przygotowywaniem, zabezpieczeniem, opiniowaniem oraz kompleksową analizą wszelkiego rodzaju umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną wieloletnich kontraktów na dostawy oraz roboty budowlane. Najwyższa wartość obsługiwanego kontraktu to 4,7 mld zł.

Przygotowujemy oraz opiniujemy nazwane lub nienazwane umowy, których stronami są także osoby fizyczne.