Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej windykacji należności (postępowania nakazowe i upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze EPU, poszukiwanie majątku dłużników, restrukturyzacja zadłużenia, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne).

W obszarze sporów cywilnoprawnych i dochodzenia należności oferujemy pomoc prawną obejmującą w szczególności:

  • udział w negocjacjach dotyczących spłaty zadłużenia
  • poszukiwanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów
  • uzyskanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń pieniężnych
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych dotyczących wierzytelności o różnym charakterze oraz w zakresie wszelkiego rodzaju składników majątku dłużnika
  • prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami, w celu restrukturyzacji zadłużenia w sposób pozwalający na jego spłatę z jednoczesnym uzyskaniem zabezpieczenia na wypadek niewykonania ugody