Usługi Kancelarii w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji obejmują:

  • pomoc w skutecznym zwalczaniu i przeciwdziałaniu czynom nieuczciwej konkurencji
  • prowadzenie postępowań dotyczących wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, jego towarów lub usług
  • doradztwo w zakresie ochrony i naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa
  • eliminowanie czynów nieuczciwej konkurencji w postaci utrudniania dostępu do rynku