Kancelaria oferuje pomoc prawną klientom indywidulanym w zakresie prawa cywilnego i prawa umów, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego i prawa karnego, w tym:

Z zakresu prawa rodzinnego m.in. w sprawach dot.:

 • rozwodów
  • separacji
  • alimentów
  • podziału majątku wspólnego
  • majątkowych umów małżeńskich
  • ustalania kontaktów z dzieckiem
  • opieki i kurateli

Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in. w sprawach dot.:

 • umów o pracę
 • wynagrodzenia za pracę
 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • sporów ze stosunku pracy i odszkodowań
 • świadczeń rentowych lub emerytalnych
 • mobbingu
 • odwołań od decyzji organów rentowych
 • ustalania prawa do emerytur, rent i innych świadczeń

Z zakresu prawa spadkowego m.in. w sprawach dot.:

 • stwierdzenia nabycia spadku
 • przyjęcia i odrzucenia spadku
 • testamentów
 • dziedziczenia ustawowego
 • zachowku
 • zabezpieczenia spadku

Z zakresu prawa cywilnego w zakresie dochodzenia należności (windykacji):

 • świadczenie pomocy prawnej i występowanie po stronie dłużnika, jak i wierzyciela

w powództwach przeciwegzekucyjnych

 • negocjacje w sprawach spłaty długów
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikami
 • wnoszenie skarg na czynności komorników
 • przygotowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji
 • reprezentowanie interesów wierzyciela w przypadkach niewypłacalności dłużnika

Z zakresu prawa cywilnego w zakresie dot. nieruchomości i spraw lokalowych m.in. w kwestiach dot.:

 • postępowania wieczystoksięgowego
 • zasiedzenia
 • zniesienia współwłasności
 • ustanowienia drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • eksmisji
 • wynajmu lokali
 • praw lokatorów
 • spółdzielczych praw do lokalu
 • wykonywania prawa własności
 • naruszenia posiadania
 • hipotek

Z zakresu prawa dot. umów cywilnoprawnych, doradzamy m.in. w zakresie przygotowania projektów umów, analizy umów pod kątem ewentualnych zagrożeń dla klienta oraz zabezpieczenia jego interesów.

Reprezentujemy Klientów także przed sądami i organami administracji. Sporządzamy pisma procesowe w toku postępowań sądowych i administracyjnych, a także projekty umów oraz opinie prawne. Informujemy Klientów o skutkach prawnych podjętych decyzji, a także doradzamy w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych w konkretnych problemach.